Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

maandag 21 februari 2022

19:30 - 23:00
Locatie

Digitaal via Zoom

Voorzitter
Burgemeester J.N. Rozendaal
Toelichting

Tijdens deze raadsvergadering staan die onderwerpen op de agenda waarover de raadsleden debat zullen voeren en/of besluiten zullen nemen. Wel voorstel een debat is beschoren en welkvoorstel een hamerstuk is, is duidelijk geworden na de eerder verdiepende beeldvormende gesprekken en het daarop gevolgde 'goede gesprek'.

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2
  Vaststellen agenda
 3. 3

  Tijdens het vragenhalfuur kunnen raadsleden vragen stellen over actuele onderwerpen. Er is beperkt ruimte voor het beantwoorden van de vragen: 30 minuten. Daarom is het aantal vragen in beginsel beperkt tot maximaal 2 per fractie. Bij een totaal van meer dan 3 vragen blijft het aantal vragen beperkt tot 1 per fractie.
  Het college zal de vragen uiteraard beantwoorden. Het is niet de bedoeling dat de vragen leiden tot een debat of tot moties. De vragen dienen voor 9.00 uur 's ochtends, bij voorkeur uitgeschreven, te zijn ingediend

 4. 4

 5. 5

  In verband met de privacywetgeving is post van particulieren waarvan niet expliciet toestemming is ontvangen tot openbaring, op vertrouwelijk gesteld en daarmee niet zichtbaar op de website.

 6. 6

  Bij hamerstukken wordt het onderwerp niet besproken. Wel kunnen fracties een stemverklaring afleggen waarin ze kort aangeven waarom ze voor of tegen stemmen.

 7. 7
  Debatonderwerpen
 8. 8
  Sluiting