Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Vergaderingen van de gemeenteraad en de commissies worden live uitgezonden. Mocht de uitzending door technische problemen niet uitgezonden worden, dan kunt u via onderstaande link de uitzending als nog bekijken.

U kunt een brief sturen/mailen naar:


Gemeente Elburg
T.a.v. de Griffier/de Griffie/de Gemeenteraad
Zuiderzeestraatweg Oost 19
8081 LA Elburg
E-mail: griffie@elburg.nl


Uw post gericht aan de gemeenteraad nemen wij op in de ingekomen stukken in ons digitaal informatiesysteem (iBabs) en kunt u terugvinden op de website (www.elburg.bestuurlijkeinformatie.nl) bij ingekomen stukken.


Als er in uw post (brief/mail) persoonsgegevens staan (zoals uw adres, geboortedatum of handtekening), dan schermen wij uw post af op de website. De raadsleden kunnen uw post dan wel lezen, maar andere personen niet. Als uw stukken openbaar geplaatst mogen worden, dient u hiervoor expliciet toestemming te geven in uw correspondentie (brief/mail).


Als u post (brief/mail) niet door de raad behandeld dient te worden (maar bijvoorbeeld bedoeld is voor het college van Burgemeester en Wethouders), dan sturen wij uw post door naar degene die bevoegd is om een besluit op uw post te nemen. 


Bij elk ingekomen stuk voegt de griffie een behandeladvies toe, bijvoorbeeld ‘voor kennisgeving aannemen’. Bij elke raadsvergadering bekijkt de raad de behandeladviezen over de voorgaande periode en neemt een besluit of het behandeladvies dient te worden aangepast. Standaard plaatst de griffie ‘voor kennisgeving aannemen’ bij de poststukken. 


Als de raadsleden ingekomen stukken willen bespreken in een commissievergadering of gemeenteraad, dan vragen zij om een aanpassing van het behandeladvies.
 
Als uw post (brief/mail) wordt geagendeerd voor bespreking in de commissie of gemeenteraad, dan nemen wij contact met u op en informeren u over het vervolg.