Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Rozendaal, Jan Nathan

Rozendaal, Jan Nathan
Emailadres
jan.nathan.rozendaal@elburg.nl
Telefoonnummer
0525-688688
LinkedIn
http://linkedin.com/in/jannathanrozendaal

Naam:
Jan Nathan Rozendaal
Partij:
College van B&W
Functie:
Burgemeester


Portefeuille:
Bestuur en ondersteuning:
- Bestuur
- Burgerzaken/verkiezingen
- Organisatie/overhead/I&A
Veiligheid:
- Crisisbeheersing en brandweer
- Openbare orde en veiligheid/APV/evenementen
- Handhaving OOV
Sport, cultuur en recreatie:
- Media (LOE)


Nevenfuncties
Voortvloeiend uit zijn functie:

- Voorzitter gemeenteraad
- Voorzitter college van Burgemeester en Wethouders
- Lid Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur Veiligheidsregio Noord en Oost Gelderland:
portefeuillehouder natuurbrand, meldkamer en informatievoorziening; voorzitter bestuur Meldkamer Oost-Nederland; lid Bestuurlijke Adviescommissie Informatievoorziening (BAC-IV); lid Raad van Toezicht Veluws Bosbrand Comite; lid VNOG-commissie Brandweerzorg en VNOG-commissie Middelen, Informatievoorziening en Meldkamer
- Lid Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur Regio Zwolle, portefeuillehouder financiën
- Voorzitter stuurgroep Kop van de Veluwe (samenwerkingsverband gemeenten Nunspeet, Elburg, Oldebroek, Hattem en Heerde)
- Voorzitter Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe
- Voorzitter Regionaal Bestuurlijke Handhavingsoverleg Noord-Veluwe
- Voorzitter Couragefonds, voorzitter Weduwenhofje, voorzitter stichting Vicarieën, voorzitter stichting Het Goor, voorzitter Mheencoöperatie, voorzitter KNRM Elburg
- Vice-voorzitter stuurgroep Theseus (aanpak ondermijning bedrijventerreinen provincie Gelderland)
- Lid stuurgroep Vrijheid Gelderland; lid stuurgroep Veluwe Remembers; voorzitter stuurgroep Joodse verhalen Noord-Veluwe
- Lid stuurgroep Groene Handhaving provincie Gelderland
- Lid landelijke Ondersteuningsteam Weerbaar Bestuur
- Lid ALV Samenwerkingsverband 1572-gemeenten
- Lid van de regionale regietafel asiel Noord-Veluwe


Nevenfunctie (onbezoldigd):
- Lid Comité van Aanbeveling Stichting Dutch Baroque