Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Simonse, Anjo

Simonse, Anjo
Emailadres
anjo.simonse@elburg.nl
Telefoonnummer
0525-688688
LinkedIn
https://nl.linkedin.com/in/anjo-simonse-6068a6109

Naam:


Anjo Simonse
Functie:
Wethouder


Portefeuille:
Bestuur en ondersteuning:
- Beheer en onderhoud gebouwen/accommodatiebeleid
Onderwijs:
- Openbaar onderwijs
- Onderwijshuisvesting
- Onderwijsbeleid en leerlingzaken
Sociaal domein:
- Samenkracht (ouderen, gehandicapten, kinderopvang)
- Wijkteams (JGZ, Doeth)
- Inkomensregelingen
- Begeleide participatie
- Arbeidsparticipatie
- Maatwerkvoorzieningen (Wmo)
- Jeugdhulp
- Jeugdraad
- Subsidiebeleid
- Leefbaarheid en voorzieningenniveau (dorps- en gemeenschapshuizen en zwembad)
Volksgezondheid en milieu:
-Volksgezondheid


Nevenfunctie (onbezoldigd):
Voorzitter Fish Potato Run