Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Wessel, Henk

Wessel, Henk
Emailadres
henk.wessel@elburg.nl
Telefoonnummer
0525-688688
LinkedIn
https://www.linkedin.com/in/henk-wessel-4b068a46

Naam:
Henk Wessel
Functie:
Wethouder


Portefeuille:
Verkeer, vervoer en waterstaat:
- Verkeer en vervoer (wegen, verlichting)
- Parkeren
- Recreatieve havens (beheer)
Economie:
- Economische ontwikkeling
- Bedrijventerreinen
- Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen/markt en standplaatsen
- Economische promotie
Sport, cultuur en recreatie:
- Openbaar groen en (openlucht)recreatie
Volksgezondheid en milieu:
- Riolering
- Afval
- Milieubeheer
- Begraafplaatsen
Projecten:
- Winkelcentrum ’t Harde
- MFA Doornspijk
- Kopse waard


Nevenfuncties
Voortvloeiend uit zijn functie:
- Voorzitter van de verkeersadviesgroep Elburg
- Bestuurlijke trekker doelgroepvervoer
- Bestuurlijke trekker afvalinzameling


Nevenfunctie (bezoldigd):
- Adviseur Inclusief Gresbo Nunspeet